ورود به سایت یا دانلود اپلیکیشن
ثبت نام
انتخاب سرویس دلخواهتعیین زمان تحویل/ارائه سرویس
نهایی کردن سفارش
پرداخت